Täkten i Långviken är stängd för privatpersoner vecka 29

Vi kommer ha begränsad bemanning med möjlighet att ringa in personal för våra fasta avtalskunder under vecka 29 men ha god framförhållning.

Nisse 070-322 20 45 18 & 19/7

Abbe 070-330 06 87 17, 20 & 21/7