Multifunktionsbana i Lycksele

Vi har nu påbörjat intransport av ballastmaterial till Tannens multifunktionsbana i Lycksele. Banan blir ca 5,5 km lång varav 2,1 kilometer blir spår för konstsnö. Projektet är ett partneringprojekt mellan NCC och Lycksele kommun. Vi tackar båda parter för förtroendet!

 

väg

bro