Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

http://www.akeri.se/sites/default/files/styles/toppbild_303px_bred/public/sidtoppbilder/tarfiksakert_toppbild.png?itok=c-jw5RrG

En ökad trafiksäkerhet räddar inte bara människoliv. En ökad trafiksäkerhet ger även minskade kostnader för bränsle, gods och fordonsskador. Och en trygg leverans.

 • Vi följer trafikregler och hastighetsbegränsningar
 • Vi följer regler om kör- och vilotider
 • Vi lastar och säkrar godset korrekt
 • Vi använder bara besiktigade fordon

Vi kör klimatsmart

Långsiktigt hållbara transporter kräver kunskap och planering. Det handlar inte om att sluta transportera. Det handlar om att transportera smart.

 • Vi är utbildade i sparsam körning
 • Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången
 • Vi tillhandahåller verktyg för att beräkna miljöpåverkan
 • Vi följer gällande kvalitets- och miljöplaner

 

Vi tar ansvar

En transporttjänst som bygger på ett lagligt, seriöst och ärligt företagande bidrar till en sundare åkerinäring. Det är bra för både oss, våra kunder och hela samhället.

 • Vi ger vår personal trygga anställningar och goda arbetsförhållanden
 • Vi följer gällande lagstiftning, förordningar och föreskrifter
 • Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs
 • Vi följer en etisk policy

Ovanstående information är hämtat från Svergiges Åkeriföretags hemsida. Läs mer om Fair Transport genom att trycka på nedanstående länk:

Företagspolicy

Företagspolicy

Denna policy styr vårt miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. Det innebär a ...

Läs mer
Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och me ...

Läs mer
Forskning

Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrak ...

Läs mer

TRB Sverige AB

Bilfrakt.se är en av de 14 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföreta ...

Läs mer