Hållbarhet & Miljö

För oss på Bilfrakt.se hänger miljö och hållbarhet ihop med kvalitet, ekonomi och socialt ansvar.

Kvalitet

Varje uppdrag ställer sina specifika kvalitetskrav. Det gäller bara för verksamheten att vara förberedd för att möta dem. I grunden handlar det om att ha tillgång till tydliga rutiner, system och teknik. Men framför allt handlar det om ett uttalat engagemang och en delaktighet i hela organisationen. Kvalitetsarbetet inom Bilfrakt.se utgår från standarden enligt SS-EN ISO 9001:2015. Inom företaget bedriver vi dessutom en löpande kvalitetsutbildning för alla medarbetare.

Alla företag inom Bilfrakt.se är godkända och certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och Miljöstandarden ISO 14001. Certifikatet är utfärdat av oberoende revisorer hos Intertek.

Certifierat ISO 9001 och ISO 14001
Alla företag inom
Bilfrakt.se är godkända
och certifierade enligt

kvalitetsstandarden
ISO 9001 och Miljö-
standarden ISO 14001.
Certifikaten är utfärdat
av oberoende revisorer

hos Intertek.

Miljöansvar

Som transport- och entreprenadföretag har vi ett stort ansvar för miljön. Självklart är varje del av verksamheten uppbyggd för att uppfylla miljölagstiftningen och andra miljörelaterade krav. Miljöansvaret ligger dessutom väl i linje med vår ambition att alltid söka de effektivaste och minst resursförbrukande transport- och logistiklösningarna. Miljöarbetet utgår från standarden enligt SS-EN ISO 14001:2015.

Här kan du läsa vår senaste hållbarhetsredovisning.

Arbetsmiljö

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete skall engagera våra medarbetare till en god livskvalitet i arbetet samt skapa förutsättningar för detsamma på fritiden. I grunden finns vår arbetsmiljöpolicy som styr vårt ledningssystem för arbetsmiljö enligt standarden SIS-OHSAS 18001:2007. 2017 certifierade vi hela bolaget enligt SIS-OHSAS 18001:2007. 

Trafiksäkerhet

Med runt 700 fordon och maskiner som dagligen trafikerar våra vägar är Bilfrakt.se i allra största grad en del av den gemensamma trafikmiljön i landet. Som vi ser det medför det även ett ansvar att vara stor och vi vill därför bidra med det vi kan för att öka trafiksäkerheten. Både för vår egen skull och för våra medtrafikanter på vägarna.

I vår policy för trafiksäkerhetsfrågor ingår att vi ska vara ett gott föredöme i trafiken, bland annat genom att anpassa körningen efter rådande förhållanden och ha fordon som alltid är i trafiksäkert skick för den aktuella körningen.

Ekonomi

Vi har en bred syn på begreppet ekonomi. På Bilfrakt.se strävar vi efter att hitta de mest fördelaktiga ekonomiska lösningarna för våra kunder, företaget, våra transportörer och våra delägare. Men ekonomi handlar inte bara om kronor och ören. Ekonomi handlar också om hållbarhet och långsiktighet och vi väger alltid in miljöaspekten i allt vi gör. På Bilfrakt.se strävar vi efter hållbarhet i alla led – ekonomiskt, tekniskt och miljömässigt.

Socialt ansvar

Under Bilfrakt.ses långa och traditionsrika historia har vi lagt stor vikt vid att bygga upp ett gott anseende både internt bland våra medarbetare och externt hos kunder, partners och delägare. Pålitlighet, hög moral, god etik och trevligt bemötande i alla situationer är våra ledstjärnor.

Företagspolicy

Företagspolicy

Denna policy styr vårt miljö, kvalitet och arbetsmiljöarbete. Det innebär a ...

Läs mer
Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicy

Vi skall ha sådana attityder till och värderingar beträffande trafik och me ...

Läs mer
Forskning

Forskning

Som ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten i Sverige deltar Bilfrak ...

Läs mer
Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Bilfrakt, en del av Sveriges Åkeriföretags ”Fair Transport”

Med Fair Transport vill Sveriges Åkeriföretag lyfta fram och uppmärksamma s ...

Läs mer

TRB Sverige AB

Bilfrakt.se är en av de 14 ägare av TRB Sverige AB som är ett branschföreta ...

Läs mer