Maskintjänster

Vår maskinpark består till stor del av hjullastare, grävmaskiner, dumprar och bandschaktare i alla storlekar, men vi kan även hjälpa dig med lite mer speciella behov.

Vi har väghyvlar för bland annat vägunderhåll, midjestyrda grävlastare för linje- och kabelarbeten åt energibolag och minigrävmaskiner för schaktarbeten där det är trångt eller marken är känslig.

Våra teleskoplastare är mångsidiga maskiner som servar bland annat byggföretagen med materialhantering, lyft av personkorgar och andra servicearbeten. Med hjälp av Spacekorg kan du även komma åt att besiktiga under en bro!

Under framförallt våren sköter vi om sopning och sandupptagning på allmänna vägar och åt mindre fastighetsägare, och för att kunna tillhandahålla service året runt finns även ett antal fordonsmonterade aggregat för röjning av diken och slänter.

Med hjälp av specialutrustning och särskilt utbildad personal kan vi även ta på oss järnvägsrelaterade maskintjänster.

Vår maskinförmedling hjälper dig hitta rätt maskin för just dina behov. Här hittar du våra kontaktuppgifter!

Anläggningstransporter

Anläggningstransporter

Bilfrakt.se har en stor fordonsflotta anpassat för alla möjliga typer av tr ...

Läs mer
Snöröjning

Snöröjning

Vintern kan vara mörk, kall, snörik och alldeles underbar! Särskilt om du a ...

Läs mer
Grus, sand och jord

Grus, sand och jord

Vi levererar sand, grus, jord, asfalt- och bergkross från egna täkter, men ...

Läs mer